Elton John World News: Kiki Dee UK Tour Autumn 2001

Kiki Dee UK Tour Autumn 2001– Posted by editorHere are the dates for Kiki’s UK shows so far confirmed Tuesday 7 August 2001 @ 20:00 – GMT Kiki & Carmelo UK Tour  Saturday September...

Read More